Potential Opportunities

In de spreidingsplot worden de potentiële kansen tegen de daadwerkelijk gescoorde goals afgezet. De grafiek geeft dus een directe indruk van de conversie-ratio van een team. De x-as vertegenwoordigt het gemiddeld aantal gescoorde goals over de wedstrijden in de eerste speelhelft. 

De Potential Opportunities brengt het potentieel om kansen te creëren in kaart. Het potentieel is berekend voor iedere individuele pass als een score tussen de 0% en 100%. Het geeft dus antwoord op de vraag: hoeveel kans heeft een speler om een kans te creëren uit deze situatie? Er is gekozen voor deze parameter om ook de situaties mee te nemen die wel tot gevaar lijden maar niet hebben geresulteerd in een schot. Wanneer alleen de daadwerkelijke schoten worden meegenomen, zoals bij Expected Goals(1) dan geeft dit een vertekend beeld. Een speler kan een erg goede aanvallende actie maken maar die niet direct leidt tot een schot. Deze wordt bij de conventionele modellen niet meegenomen in berekeningen. 

Een uitgebreidere uitleg over deze feature is te vinden in de Engelse versie in onze Knowlede Base.

  1. Expected Goals (xG). Available at: https://www.optasports.com/search/?q=Advanced+metrics%3A+Expected+Goals (Accessed: January 12, 2020)
  2. Goes FR, Kempe M, Meerhoff LA, Lemmink KAPM (2018) Not every pass can be an assist: a data-driven model to measure pass effectiveness in professional soccer matches. DOI: 10.1089/big.2018.0067
  3. Wagenaar M, Okafor E, Frencken W, Wiering, M. Using deep convolutional neural networks to predict goal-scoring opportunities in soccer. In: Proceedings of the 6th

If you have any questions or suggestions, please send us your feedback.

Use the chat icon on the right to directly get in touch with us.

Did this answer your question?