Pass Disruptiveness - ontwrichting van tegenstander met een pass.

Pass disruptiveness is opgebouwd uit twee variabelen die het ontwrichten van de tegenpartij in kaart brengen. 

Individual Induced Movement – Per pass wordt berekend hoeveel deze beweging van de tegenpartij uitlokt en zegt dus iets over de ruimtes die gecreëerd worden met een pass. Dit is vervolgens gestandaardiseerd per seconde om het effect van passes te kunnen vergelijken (Goes et al., 2018). 

I-MOV is een tactische parameter die veel bijdraagt aan de mate van pass succes. I-MOV staat voor de individuele beweging die bij het verdedigende team teweeg wordt gebracht door een pass, gestandaardiseerd naar meter/seconde. Een mooi voorbeeld hiervan is een pass die, wanneer succesvol, het spel verlegt. Er is hierbij relatief veel verplaatsing van de tegenpartij vereist. Deze mate van uitgelokte individuele beweging wordt gemeten.

Individuele verplaatsing van het verdedigende team, uitgelokt met een pass.

Defensive Disruptiveness - hoeveel wordt de tegenpartij ontwricht met passes.

Per pass is de defensieve ontwrichting berekend gebaseerd op een model dat de impact van de pass op de verdedigende organisatie van de tegenpartij meet. Wanneer een pass de verdediging ontwricht*, dan wordt de mate hiervan inzichtelijk gemaakt met deze losstaande feature. Defensive Disruptiveness is het ontwrichten van de verdedigende organisatie waardoor er vaak ruimtes gecreëerd worden. 

*Bij de berekening hiervan worden de werkelijke posities aangehouden voor het bepalen van de opstelling en linies, dus niet de vooraf gedefinieerde opstelling.

Door deze features te combineren wordt de totale ontwrichting van het verdedigende team inzichtelijk gemaakt.

  1. Andrienko, G., Andrienko, N., Budziak, G., Dykes, J., Fuchs, G., von Landesberger, T. &Weber, H. Visual analysis of pressure in football. Data Min. Knowl. Discov. 31, 1793–1839 (2017).
  2. 2.Goes FR, Kempe M, Meerhoff LA, Lemmink KAPM (2018) Not every pass can be an assist: a data-driven model to measure pass effectiveness in professional soccer matches. DOI: 10.1089/big.2018.0067
  3. 3.Link, D., Lang, S. & Seidenschwarz, P. Real time quantification of dangerousity in football using spatiotemporal tracking data. PLoS One 11, e0168768 (2016).
  4. Rein, R., Raabe, D. & Memmert, D. “Which pass is better?” Novel approaches to assess passing effectiveness in elite soccer. Hum. Mov. Sci. 55, 172–181 (2017).

If you have any questions or suggestions, please send us your feedback.

Use the chat icon on the right to directly get in touch with us.

Did this answer your question?